ویدئوها

خدای من
مه بانگ 1: خدای من

مه بانگ 1: خدای من

پديده هاي  آفرينش ، نشانه هاي خدا هستند. هر نشانه يك چراغ راهنما است : يك درخشش خيره كننده، يك فرياد پرطنين، يك بانگ هشياركننده كه ما را به سوي خدا فرا ميخواند. درميان همه ي نشانه هاي خدا، مه بانگ بزرگترين بانگ همه ي تاريخ آفرينش است . مه بانگ – انفجار بزرگ، طلوع آفتاب آفرينش است: لحظه تولد طبيعت، تولد ستاره ها و كهكشان ها در چهارده ميليارد سال پيش!   مه بانگ – پررمز و راز، پر ابهام، بسيار شگفت، گيج كننده، سحر انگيز . . و عظيم!
در جستجوی خوشبختی
مه بانگ2: در جستجوی خوشبختی

مه بانگ 2: در جستجوی خوشبختی

جستجوی خوشبختی از شناخت حماسۀ نظم در آفرینش آغاز می شود، سمفونی باشکوهی که به همۀ طبیعت و همۀ گیاهان و جانداران شکل می دهد و انسان را در آغوش خود می پروراند. ما با تمام موجودیتمان به طبیعت وابسته ایم.

آرمان خوشبختی
مه بانگ 3: خانه خدا، آرمان خوشبختی

مه بانگ 3: خانۀ خدا، آرمان خوشبختی

حج ، از نماز آغاز مي شود : از قبله – ازصراط مستقيم .
قبله ي نماز ما كعبه است ، صراط مستقيم ازكعبه مي گذرد:
سوي قبله ، سوي كعبه : سوي خانه خدا ، سوي خوشبختي .
پیشتازان راه آسمان
مه بانگ4: پیشتازان راه آسمان

مه بانگ 4: پیشتازان راه آسمان

نماز راهنمای ما است به سوی خوشبختی، و حج، به روشنی به ما می آموزد كه خوشبختی وقتی معنا دارد كه آنرا برای همه بخواهیم . . . ولی آیا خانه خدا آرمانی دست یافتنی است ؟ – این سؤال را ، از پیشتازان راه آسمان می پرسیم :