ویدئوها

فیلمها

پیشتازان راه آسمان

پیشتازان راه آسمان

نماز راهنمای ما است به سوی خوشبختی، و حج، به روشنی به ما می آموزد كه خوشبختی وقتی معنا دارد كه آنرا برای همه بخواهیم . . . ولی آیا خانه خدا آرمانی دست یافتنی است ؟ – این سؤال را ، از پیشتازان راه آسمان می پرسیم :

بیشتر بخوانید »

در جستجوی خوشبختی

در جستجوی خوشبختی

جستجوی خوشبختی از شناخت حماسۀ نظم در آفرینش آغاز می شود، سمفونی باشکوهی که به همۀ طبیعت و همۀ گیاهان و جانداران شکل می دهد و انسان را در آغوش خود می پروراند. ما با تمام موجودیتمان به طبیعت وابسته ایم.

بیشتر بخوانید »

خدای من

خدای من

پديده هاي  آفرينش ، نشانه هاي خدا هستند. هر نشانه يك چراغ راهنما است : يك درخشش خيره كننده، يك فرياد پرطنين، يك بانگ هشياركننده كه ما را به سوي خدا فرا ميخواند. درميان همه ي نشانه هاي خدا، مه بانگ بزرگترين بانگ همه ي تاريخ آفرينش است . مه بانگ …

بیشتر بخوانید »