یادداشت روز

مه بانگ

مه بانگ چیست؟

از لحظه‌ای که ذرات بنیادی شکل‌دهنده جهان ما در 7/13 میلیارد سال پیش در انفجار بزرگ پدیدار شدند، گوهر هستی‌شان با انتظام شگفتی قوام‌یافته بود که هم ضامن دوام و بقای آنها بود و هم پیوسته اشکال نوظهوری را در دل جهان می‌آفرید. هستی یعنی نظم، قاعده – قانون! سازوکارهای …

بیشتر بخوانید »