فلسفی

در باب فلسفه

فلسفه

چرا فلسفه؟   اگر ذره‌ای در رابطه با درد و رنج‌های خود بیندیشیم، متوجه خواهیم شد که امورِ فراوانی که باعث آزارمان می‌شوند، رجوعشان به واقعیتِ عینی و انضمامی نیست بل به فانتزی‌ها و خیالات و ذهنیاتِ ما و جامعه است. به طور مثال وقتی از مردانگی سخن به میان …

بیشتر بخوانید »

در باب مرگ

مرگ

مرگ و معنای زندگی!  م. ملایری   هیچ حادثه‌ای به‌اندازه مرگ برای انسان قطعیت ندارد و هیچ‌چیز هم به اندازه مرگ مورد غفلت و بی‌توجهی انسان نیست. اما کسانی که به مرگ بی‌توجه‌اند، غالباً همان کسانی هستند که به بودن و وجود خودشان هم بی‌توجه‌اند. این‌گونه افراد از تنهایی‌شان وحشت …

بیشتر بخوانید »